Aquest exemple precisa d'un havegador que suporti HTML5 Canvas.