PRESENTACIÓ

El talent científic ret comptes a la societat dels resultats obtinguts amb els donatius a La Marató

Per als pacients que esperen un òrgan, el trasplantament és l'única opció viable per continuar amb vida o millorar-ne la qualitat. Tot i que Catalunya és un referent en aquest àmbit, la compatibilitat i rebuig dels empelts, els efectes secundaris de la medicació i la qualitat dels òrgans trasplantats continuen sent esculls a superar. Paral·lelament, la medicina regenerativa avança per oferir noves oportunitats en el tractament de moltes malalties per no haver de recórrer a un trasplantament, però té encara un llarg camí al davant. A aquests reptes de la recerca i la sensibilització social es va dedicar l’edició 2011 de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio.

El testimoni de persones amb un òrgan trasplantat o que estaven a la llista d’espera, la divulgació científica amb metges experts i una gran dosi d’entreteniment es van combinar durant les més de 15 hores de programa en directe a TV3 i les 6 hores a Catalunya Ràdio, amb la conducció del tàndem format per Xavi Coral i Espartac Peran a la televisió, i de Sílvia Cóppulo, amb un especial d’“El Suplement”, a Catalunya Ràdio.

La campanya de sensibilització i el programa van desencadenar novament una gran onada participativa de la societat: una multitud de voluntaris a les seus telefòniques, de participants a les activitats populars, de joves estudiants d’ESO sensibilitzats a través de les conferències divulgatives sobre les malalties que van centrar La Marató, d’artistes participant en el programa, en el disc i en el llibre, ciutadans que van seguir el programa en directe des del plató i d’altres des de la pantalla de la televisió, des de la ràdio, des del web o les xarxes socials...

Una suma de manifestacions solidàries per part de persones anònimes, col·lectius, associacions, institucions i empreses que van aconseguir fer un marcador final de 8.931.418 euros, per destinar a la recerca biomèdica d’excel·lència i a la campanya de sensibilització i divulgació sobre la regeneració i el trasplantament d’òrgans i teixits.

Aquests fons van permetre impulsar 29 projectes de recerca dels quals es presenten ara els resultats en el 18è Simpòsium. Novament, l’Institut d’Estudis Catalans acull aquesta jornada cientificosocial en què el ciutadà podrà veure com la mobilització solidària del 2011 s’ha convertit en avenços tangibles en el camp de la recerca biomèdica d’excel·lència, amb un impacte directe en la prevenció, el diagnòstic i el tractament d’aquestes patologies.

Els 29 projectes premiats es van seleccionar a partir d’un rigorós procés d’avaluació a què es van sotmetre els 209 presentats a la convocatòria d’ajudes. L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya va coordinar la revisió que van fer 105 experts internacionals que van valorar la qualitat, metodologia, rellevància científica, sanitària i social, valor innovador i viabilitat de cada treball candidat.

Amb aquesta nova edició del Simpòsium s’arriba a la majoria d’edat d’un acte de trobada, de retorn al ciutadà i de coneixement que dona sentit a tot el cicle de La Marató: és el moment en què el talent científic ret comptes a la societat que hi va confiar i ho fa de la millor manera possible, mostrant els avenços en salut promoguts per la solidaritat.

Projectes unitaris
8
Projectes coordinats
21

Dels 29 projectes finançats per La Marató 2011, més de dos terços s’han dut a terme de manera coordinada entre grups de recerca de centres catalans i d’altres d’àmbit espanyol i internacional, impulsant d’aquesta manera el treball en xarxa i la projecció dels resultats obtinguts.

PROJECTES

Tractament de l'osteonecrosi del cap femoral amb teràpia cel·lular avançada i biomaterials en un model experimental oví

Dr. Màrius Aguirre Canyadell
Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron
Dra. Maria Pau Ginebra Molins
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona UPC

> Resultats> Memòria

Estimulació de la immunitat innata tolerogènica i antiinflamatòria com a nova teràpia cel·lular en trasplantament: paper de la calcineurina i l'NFAT5.

Dr. José Francisco Aramburu Beltrán
Facultat Ciències Salut i Vida UPF
Dra. Susana de la Luna Gargantilla
Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica
Dra. Sara Martínez Martínez
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III

> Resultats> Memòria

Capacitat immunomoduladora i antiinflamatòria de la isoforma reguladora del complement C4BP(b-): cap a la prevenció de la pèrdua de l’empelt en trasplantament d’òrgans.

Dr. Josep Maria Aran Perramon
Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge

> Resultats> Memòria

Estudi del potencial terapèutic del trasplantament amb cèl·lules mare intestinals a la malaltia inflamatòria intestinal.

Dr. Eduard Batlle Gómez
Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona
Dra. Azucena Salas Martínez
Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer

> Resultats> Memòria

La teràpia cel·lular en la superfície ocular: funció i aplicacions biosubstitutives de les cèl·lules mare adultes mesenquimàtiques per a la regeneració corneal.

Dr. Ricardo Pedro Casaroli Marano
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Dra. Maria P. de Miguel González
Hospital Universitario La Paz Madrid

> Resultats> Memòria

Regeneració de neurones dopaminèrgiques en la malaltia de Parkinson mitjançant la reprogramació mediada per fusió cel·lular.

Dra. Maria Pia Cosma
Centre de Regulació Genòmica
Dr. Miquel Vila Bover
Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron

> Resultats> Memòria

Estudi de la contribució de les cèl·lules NK al rebuig crònic del ronyó trasplantat en resposta als anticossos específics d’HLA, la incompatibilitat genètica i la infecció per CMV.

Dra. Marta Crespo Barrio
Institut de Recerca Hospital del Mar
Dr. José Miguel López-Botet Arbona
Facultat de Ciències de la Salut i Vida UPF
Dr. Blas Carlos Vilches Ruiz
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

> Resultats> Memòria

Anàlisi del mecanisme de control per Wnt de la diferenciació de cèl·lules mare mesenquimàtiques.

Dra. Mireia Duñach Masjuan
Facultat de Medicina UAB
Dr. Antonio García de Herreros Madueño
Institut de Recerca Hospital del Mar

> Resultats> Memòria

Annexin A6 és necessària per a la regeneració hepàtica.

Dr. Carlos Enrich Bastus
Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer

> Resultats> Memòria

Antígens menors d'histocompatibilitat com a mediadors d' al·loreactivitat en trasplantament humà.

Dr. David Gallardo Giralt
Institut Català d'Oncologia IDIBGI

> Resultats> Memòria

Teràpia cel·lular amb cèl·lules d’epiteli pigmentat de retina i fotoreceptors diferenciats a partir de cèl·lules mare pluripotents en un model de rata de retinitis pigmentària.

Dr. Josep Garcia Arumí
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Dra. Anna M. Veiga Lluch
CMRB Centre Medicina Regenerativa de Barcelona

> Resultats> Memòria

La inflamació com a diana terapèutica per millorar la reparació i regeneració cardíaca.

Dr. David García-Dorado García
Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron
Dra. Alicia García Arroyo
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III

> Resultats> Memòria

Desenvolupament de noves estratègies per a la generació de cèl·lules productores d’insulina a partir de cèl·lules somàtiques i pluripotents induïdes.

Dra. Rosa Gasa Arnaldich
Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer
Dra. Sylvia Bedford
CMRB Centre Medicina Regenerativa de Barcelona

> Resultats> Memòria

Correcció genètica i transdiferenciació cap a cèl·lules ciliades de fibroblasts procedents de pacients humans amb dèficits d'audició.

Dr. Fernando Giráldez Orgaz
Facultat de Ciències de la Salut i Vida UPF
Dr. Thomas Schimmang
Instituto BiologíaBiología y Genética Molecular Valladolid

> Resultats> Memòria

Reprogramació de cèl·lules embrionàries endotelials a cèl·lules mare hematopoètiques mitjançant factors de transcripció.

Dr. Thomas Graf
Centre de Regulació Genòmica

> Resultats> Memòria

Silenciació de la coestimulació immunològica en el trasplantament renal.

Dr. Josep Maria Grinyó Boira
Hospital Universitari de Bellvitge

> Resultats> Memòria

Les nanopartícules d'òxid de ceri com a nova eina terapèutica per a la regeneració tissular en les malalties hepàtiques.

Dr. Wladimiro Jiménez Povedano
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Dr. Víctor Franco Puntes
Institut Català de Nanotecnologia UAB

> Resultats> Memòria

Generació de cèl·lules mare de pluripotència induïda a partir de pacients amb malalties genètiques amb afectació renal: correcció i modelatge de malalties renals in vitro.

Dr. Bernd Kuebler
CMRB Centre Medicina Regenerativa de Barcelona
Dr. Luis Fernando Quintana Porras
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona

> Resultats> Memòria

Anàlisi per biologia de sistemes de la tolerància immunitària en trasplantament d'òrgans.

Dr. Juan José Lozano Salvatella
CIBEREHD Central Office Barcelona
Dr. Alberto Sánchez Fueyo
King's College Hospital London
Dr. David Torrents Arenales
Barcelona Supercomputing Center

> Resultats> Memòria

Regeneració de la mielina a l'esclerosi múltiple: recerca de noves teràpies que afavoreixin la remielinització basades en la signatura genètica de cèl·lules mare neurals i cèl·lules mare pluripotents.

Dr. Xavier Montalban Gairin
Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron
Dr. Mario Notari
CMRB Centre Medicina Regenerativa de Barcelona

> Resultats> Memòria

Expansió i rediferenciació de cèl·lules beta pancreàtiques cultivades en nanofibres de pèptids autoassemblables per al trasplantament de cèl·lules productores d'insulina a la diabetis.

Dr. Eduard Montanya Mias
Hospital Universitari de Bellvitge
Dr. Carlos Eduardo Semino Margrett
Institut Químic de Sarrià URL

> Resultats> Memòria

Medicina regenerativa per tractar l'anèmia de Fanconi: generació de cèl·lules iPSC específiques del pacient, lliures de la malaltia i capaces de diferenciar-se en progenitors hematopoètics i plaquetes.

Dra. Núria Montserrat Pulido
IBEC Institut Bioenginyeria de Catalunya
Dr. Juan Antonio Bueren Roncero
CIEMAT Centro de Investigaciones Energéticas Mediambientales y Tecnológicas
Dr. Jordi Surrallés Calonge
Facultat de Biociències UAB

> Resultats> Memòria

Optimització de la regeneració i de les teràpies de trasplantament de cèl·lules mare en distròfies musculars degeneratives.

Dra. Pura Muñoz Cánoves
ICREA Universitat Pompeu Fabra

> Resultats> Memòria

Teràpia amb cèl·lules mare mesenquimàtica derivades del teixit adipós al·logèniques en un model porcí d’infart de miocardi: mecanismes paracrins, resposta immunològica i seguiment dels efectes funcionals a curt i llarg termini.

Dra. Montserrat Rigol Muxart
Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer
Dr. Borja Ibáñez Cabezas
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III
Dr. Santiago Roura Ferrer
Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol

> Resultats> Memòria

Efecte de la migració de cèl·lules mare mitjançant camps magnètics en la recuperació de l’infart cerebral.

Dr. Juan Sahuquillo Barris
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Dr. José Manuel García Verdugo
Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva UV
Dr. Luis Martí Bonmatí
Hospital Universitari i Politècnic La Fe València

> Resultats> Memòria

Desenvolupament d'un protocol per a la producció de la matriu extracel·lular a partir de cèl·lules musculars llises vasculars d’un model murí de la síndrome de Marfan per avaluar futures estratègies terapèutiques.

Dra. Elisabet Sarri Plans
Facultat de Medicina UB

> Resultats> Memòria

Trasplantament de cèl·lules alveolars tipus II per al tractament de la fibrosi pulmonar idiopàtica.

Dra. Anna Serrano Mollar
Institut d’Investigacions Biomèdiques de BCN
Dra. Maria Pau Ginebra Molins
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona UPC

> Resultats> Memòria

Regeneració òssia per cèl·lules mare dentals.

Dr. Francesc Ventura Pujol
Facultat de Medicina CSUB
Dr. Corrado Paganelli
Dental School Brescia

> Resultats> Memòria

Estudi prospectiu, obert, d’una única injecció intratecal, pilot en fase I / IIa, per avaluar la seguretat i per obtenir els resultats preliminars d'eficàcia d’un trasplantament de cèl·lules mare.

Dr. Joan Vidal Samsó
Institut Guttmann Hospital de Neurorehabilitació
Dr. Joan Garcia López
BST - Banc de Sang i Teixits

> Resultats> Memòria

VÍDEOS